รวมสินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ รับจัดไฟแนนซ์ รถแลกเงิน จำนำทะเบียน สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อทุกประเภท

การขอกู้สินเชื่อรถยนต์

การขอกู้สินเชื่อรถยนต์ จัดไฟแนนซ์รถบ้านซื้อขายกันเอง รีไฟแนนซ์

1.สอบถามราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ย เข้าไปคำนวนค่างวดได้ที่ เมนูด้านบน

2.เมื่อตกลง พอใจกับราคาและดอกเบี้ย เตรียมเอกสารเพื่อใช้ยื่นขออนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนารายการจดทะเบียนรถ
หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชี
ของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน (สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ว่ากรณีของท่านต้องมีคนค้ำหรือไม่)
สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
หนังสือบริคณห์สนธิ

** หมายเหตุ: ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบดังที่ระบุข้างต้น

เตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว FAX มาที่ 02-3497089 หรือ E-mail sale@4car4cash.com

รายละเอียด ติดต่อ ทีมงานตัวแทนการตลาด  โทร 089-7609378,087-8215774

3.ภายใน 3 วันทำการ ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลไปยังท่าน และนัดดูรถ ทำสัญญา

4.นัดโอนกรรมสิทธิ์ โอนกรรมสิทธิเสร็จ โอนเงินให้ผู้ขาย หรือกรณีรีไฟแนนซ์ จะนัดพบกันที่ไฟแนนซ์เดิม เพื่อปิดบัญชี เจ้าของรถรับเงินส่วนที่เหลือ

สอบถามเพิ่มที่ 089-7609378

ค่าใช้จ่าย โดยประมาณ

ค่าโอน 900

ค่าตรวจสภาพ 700

ค่าบริการทำสัญญา 1,700

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาประเมินรถ

ทำประกันประเภท 1 (กรณีวงเงินไม่เกิน 300,000 สามารถเลี่ยงได้โดยเสียค่าเลี่ยงประกัน 3,000 บาท กรณีต้องการใช้ประกันประเภท 1 ที่มีอยู่เลียค่าเลี่ยง 22% ขั้นต่ำ 3,000 บาท)

กรณีรีไฟแนนซ์ มีค่าธรรมเนียมในการปืดบัญชี (สอบถามจากเจ้าหน้าที่ 089-7609378)

คำค้น

รีไฟแนนซ์รถยนต์,รับรีไฟแนนซ์รถยนต์,จัดไฟแนนซ์,รับจัดไฟแนนซ์,ไฟแนนซ์รถบ้าน,ขายรถมือสอง,รถแลกเงิน,สินเชื่อรถยนต์,เช่าซื้อรถยนต์

, , , , , , , ,

Comments are currently closed.