รวมสินเชื่อรถยนต์ รีไฟแนนซ์รถยนต์ รับจัดไฟแนนซ์ รถแลกเงิน จำนำทะเบียน สินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อทุกประเภท

เอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารการขอสินเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

สำเนารายการจดทะเบียนรถ

สลิปเงินเดือนหรือ

หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีองธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
หนังสือบริคณห์สนธิ

 

ผู้ค้ำประกัน1ท่าน (ถ้ารายได้พอ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)

** หมายเหตุ: ผู้ค้ำประกันต้องใช้เอกสารประกอบดังที่ระบุข้างต้น

เตรียมเอกสารทั้งหมดแล้ว FAX มาที่ 02-3497089 หรือ E-mail sale@4car4cash.com

รายละเอียด ติดต่อ ทีมงานตัวแทนการตลาด  โทร 089-7609378,087-8215774

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are currently closed.